Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530881  Chiang Pou San
鄭寶珊 
F 1890 chiangpousan@yahoo.com.hk
0301

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2022 Aug 1592963944053953
56.65 1.85 - - 5.05 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -