Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530871  Hong Chi Chong
洪誌聰 
M 8978 Johnnyhong117@gmail.com
1465

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2022 Aug 0473105109778305
51.36 2.17 - - 5.31 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -