Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530739 Chong Ka Chon
鍾嘉俊
M 620(6) chongkachon19950111@gmail.com
6373

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2023 Apr
0404869959220546
71.26 2.22 - - 8.25 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -