Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530699 Ho Kai Chong
何啓聰
M 185(5) Kaichong.ho@yahoo.com
0277

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2021 April 1522177515814348
63.13 0 - - 6.62 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -