Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530691 Chu Ka Chon
朱家俊
M 056(1) kachon_chu970825@yahoo.com.hk
1336

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2021 April 2225551424946081
68.69 2.48 - - 7.81 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -