Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530503 Kong Kai Pong
江啟邦
M 020(5) kaipongkong27@yahoo.com.hk
2302

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating League Rating Reference Rating Remark
2021 July 2153878015671779
68.07 2.54 - - 7.75 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -