Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530457 Chang Ka Choi
曾嘉翠
F 634(9) Rositachang15@gmail.com
9277

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating League Rating Reference Rating Remark
2021 April 0400738066562508
46.04 1.59 - - 3.29 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -