Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530347 Chong Wai Chi
鍾偉智
M 126(9) chong_seed@yahoo.com.hk
6888

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating League Rating Reference Rating Remark
2021 April 1042643745242925
63.04 2.81 - - 7.96 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -