Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530192 Ao Ieong Chong Tang
歐陽頌騰
M 473(1) K.ieong514@gmail.com
1325

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2021 April 1682603738234637
78.98 3.35 - - 11.39 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -