Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530165 Kong Man Cheng 龔紋靖
M 579(2) Kongmancheng@yahoo.com.hk 2831

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2023 Apr
0473762239905475
84.97 3.42 - - 14.02 -
- -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -