Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530058 Fan Ngai Hong
范毅康
M 133(0) Ngai_hong617@hotmail.com 7945

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2021 April 1031966120967405
55.42 1.66 - - 6.87 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -